Izatul Hanim


TUGASAN 1

Anda ditugaskan membuat kajian berkaitan institusi pentadbiran tempatan yang terdapat di negara kita berdasarkan satu daripada tajuk berikut:

(i) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)*

(ii) Rancangan Pembangunan Tanah dan Wilayah*

(iii) Pentadbiran Komuniti Setempat*(a) Dokumentasikan fakta sejarah yang diperoleh daripada pelbagai sumber.

(b) Tulis hasil kajian anda berdasarkan aspek di bawah:

         1.   Tajuk Kajian Institusi pentadbiran tempatan.

         2.   Senarai Kandungan Senarai aspek kajian serta dicatatkan   nombor halaman secara tertib.

         3. Penghargaan Penghargaan kepada pihak yang telah membantu pelaksanaan kerja kursus.

         4. Objektif Kajian Objektif kajian yang mencakupi tajuk tugasan / iktibar / pengalaman kajian.

         5. Kaedah Kajian Menghuraikan kaedah kajian dari segi dapatan atau proses kerja.

         6. Hasil Kajian

            6.1 Institusi Pentadbiran Tempatan:

            6.2 Latar Belakang:

                      ASPEK PERINCIAN
                      Nama rasmi / Nama ringkas / Nama lain
                      Lokasi
                      Matlamat / Objektif / Misi / Visi penubuhan
                      Carta organisasi dan senarai pentadbir
                      Sejarah penubuhan (Asal usul /Tarikh /Pengasas)
                      Undang-undang tubuh / Undang-undang kecil /  
                      Garis panduan penubuhan
                      Perincian peranan /
                      Tanggungjawab bidang tugas  pentadbir
                       Cara pelantikan pentadbir tempatan

               6.3 Peranan:

                       Ekonomi
                       Pendidikan
                       Keagamaan
                       Kemasyarakatan
                       Kebudayaan
                       Perayaan
                       Pelancongan
                       Kebajikan
                       (Pilih mana-mana empat aspek)

                6.4 Perkembangan:

                        Sumber kewangan
                        Pembangunan prasarana / Fizikal
                        Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan
                        Kemajuan yang dicapai
                        Pengiktirafan / Penghargaan
                        Cabaran yang dihadapi
                        Perancangan masa hadapan
                        Saranan dan harapan
                        (Pilih mana-mana empat aspek)

         7. Rumusan

         8. Lampiran Gambar, peta, dokumen dan bahan-bahan lain
             Tulis kapsyen di bawah setiap bahan lampiran.

         9. Rujukan

TUGASAN 2

Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah.

Soalan:

Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional di negara kita?

TUGASAN TAMAT
0 Responses

Post a Comment