Izatul Hanim
Senarai berikut adalah contoh pentadbiran tempatan.
Kajian boleh dibuat terhadap pentadbiran tempatan lain yang berkaitan dengan tajuk tugasan.

(a) Pihak Berkuasa Tempatan:

- Dewan Bandaraya

- Majlis Bandaraya

- Majlis Perbandaran

- Majlis Bahagian

- Jajahan / Residensi

- Majlis Daerah / Majlis Daerah Kecil

- Majlis Daerah Luar Bandar(b) Rancangan Pembangunan Tanah dan Wilayah:

- FELDA

- FELCRA / Rancangan Kemajuan Tanah Pinggir

- Petempatan KEDA

- KEJORA

- DARA

- KETENGAH

- KESEDAR(c) Pentadbiran Komuniti Setempat:

- Mukim

- Kampung / Kampung Baru / Petempatan Orang Asli

- Taman / Kawasan Perumahan / Persatuan Penduduk

- Rumah Panjang

- Ladang / Estet

- Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)

- Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan (JKKR)

- Pentadbiran Rumah Ibadat
0 Responses

Post a Comment